Gå till innehåll

MV ESTONIA-olyckan 1994

Förlisningen av passagerarfartyget MV ESTONIA utreddes av en internationell utredningskommission (JAIC) som bildades den 29 september 1994. Slutrapport avlämnades i december 1997.

Passagerarfartyget MV ESTONIA sjönk den 28 september 1994 under en resa från Tallinn till Stockholm. Av de 989 personer som fanns ombord omkom 852 personer. I enlighet med en överenskommelse mellan statsministrarna i Estland, Finland och Sverige bildades en tillfällig gemensam utredningskommission (JAIC) som undersökte olyckan. En slutrapport publicerades i december 1997. Efter att slutrapporten publicerats upplöstes den gemensamma utredningskommissionen.

Den del av akten som hanterades i Sverige överfördes år 2002 till Riksarkivet. Den som vill ta del av handlingar kan vända sig till Riksarkivet.

Webbplatsen Estoniasamlingen skapades till minne av de 852 människor som omkom när MV ESTONIA förliste på Östersjön. Estoniasamlingen förvaltas från och med den 1 april 2011 av Riksarkivet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fortsätter att vara kontaktorgan för anhöriga och överlevande efter Estoniakatastrofen.

---

Den 28 september 2020 publicerades ett filmmaterial som visade ett tidigare inte känt hål i fartygets styrbordssida. Estlands säkerhetsutredningsmyndighet inledde därför en preliminär bedömning av de nya uppgifterna och begärde bistånd av motsvarande myndigheter i Finland och Sverige. Olycksutredningscentralen i Finland och Statens haverikommission i Sverige beslutade att bistå den estniska myndigheten.

Ytterligare information om arbetet med den preliminära bedömningen hittar du på utredningssidan.

Länkar

MV ESTONIA Final report del 1 Pdf, 10.5 MB, öppnas i nytt fönster.
MV ESTONIA Final report del 2 Pdf, 16.4 MB, öppnas i nytt fönster.
MV ESTONIA Final report del 3 Pdf, 12.2 MB, öppnas i nytt fönster.
MV ESTONIA Final report del 4 Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Supplement 1 Pdf, 44.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Supplement 2 Pdf, 42.3 MB.
MS ESTONIA Svensk översättning ISBN 91-38-31458-4
Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Riksarkivet Länk till annan webbplats.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 oktober 2020