Gå till innehåll

Arbeta på SHK

Att arbeta hos oss innebär att du får möjlighet att bidra till att förbättra säkerheten i samhället.

Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter en jämn könsfördelning samt etnisk, social och kulturell mångfald.

De här kompetenserna ska finnas på SHK

I 4 § i SHK:s myndighetsinstruktion anges vilka olika kompetenser som ska finnas företrädda bland myndighetens haveriutredare. Minst en haveriutredare ska, förutom generaldirektören, vara jurist med domarbakgrund. I övrigt ska det finnas haveriutredare med flygoperativ, flygteknisk, sjöoperativ, sjöteknisk, järnvägsoperativ, järnvägsteknisk och allmän teknisk sakkunskap, sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddningstjänst samt beteendevetenskaplig sakkunskap.

Utöver haveriutredare finns administrativ personal såsom administratörer, registrator, personalhandläggare och IT-samordnare anställda vid myndigheten.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024