Gå till innehåll

Myndighetens medarbetare

Medarbetare vid Statens haverikommission

Vill man kontakta någon medarbetare på SHK går det bra att mejla till förnamn.efternamn@shk.se

Generaldirektör

John Ahlberk

Ordföranden

Jonas Bäckstrand
Utredningsordförande
Ställföreträdande generaldirektör

Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsordförande

Jenny Ferm
Utredningsordförande

Administrativ avdelning

Yvette Lennartsson
Administrativ chef

Erika Andersson
Avdelningskoordinator

Annelie Carlsson
Registrator

Christel Snitt
Registrator/Arkivarie

Kia Wallberg Hjorth
HR-specialist

Krister Wennberg
IT-samordnare

Utredningsavdelning 1

Johan Gustafsson
Avdelningschef

Eva-Maria Olsson
Administratör

Sjöfart

Per Jakobsson
Haveriutredare

Björn Ramstedt
Haveriutredare

Daniel Söderman
Haveriutredare

Jörgen Zachau
Haveriutredare

Spårbunden trafik

Lars Dahlin
Haveriutredare

Mikael Hillbo
Haveriutredare

Eva-Lotta Högberg (Tjänstledig)
Haveriutredare

Räddningstjänst och befolkningsskydd

Tomas Ojala
Haveriutredare

Beteendevetenskap

Alexander Hurtig
Haveriutredare

Hälso- och sjukvård

Marit Lindberg
Haveriutredare

Utredningsavdelning 2

Peter Swaffer
Avdelningschef

Ann-Charlott Gerdau
Administratör

Civil luftfart

Tony Arvidsson
Haveriutredare

Kristoffer Danèl
Haveriutredare

Johan Nikolaou
Haveriutredare

Ola Olsson
Haveriutredare

Gideon Singer
Haveriutredare

Mats Trense
Haveriutredare

Militära händelser

Stefan Carneros
Haveriutredare

Håkan Josefsson
Haveriutredare

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024