Gå till innehåll

Historik

Statens haverikommission inrättades den 1 juli 1978.

Inledningsvis utredde SHK endast vissa allvarliga olyckor och tillbud inom civil och militär flygverksamhet.

Från och med den 10 mars 1982 fick SHK ansvaret att utreda samtliga luftfartsolyckor och allvarliga tillbud.

Från och med den 1 juli 1990 utsträcktes SHK:s utredningsansvar till att omfatta alla allvarliga olyckor och tillbud enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

Generaldirektörer:

John Ahlberk (fr.o.m. 1 maj 2020)

Hans Ytterberg (fr.o.m. 18 april 2011 t.o.m. 30 april 2020)

Åsa Kastman Heuman (fr.o.m. 1 april 2004 t.o.m. 17 april 2011)

Carin Hellner (t.f. GD fr.o.m. 1 februari 2004 t.o.m. 31 maj 2004)

Lena Svenaeus (fr.o.m 7 januari 2002 t.o.m. 31 januari 2004)

Ann-Louise Eksborg (fr.o.m. 9 juni 1997 t.o.m. 6 januari 2002)

S-E Sigfridsson (t.f GD fr.o.m. 30 maj t.o.m. 8 juni 1997)

Olof Forssberg (fr.o.m. 1 juli 1987 t.o.m. 29 maj 1997)

Göran Steen (fr.o.m. 1 juli 1978 t.o.m. 30 juni 1987)

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2024