Gå till innehåll

Det här är SHK

Vi utreder allvarliga civila och militära olyckor och tillbud, oavsett om de inträffar till sjöss, till lands eller i luften.

Statens haverikommission är en myndighet under Försvarsdepartementet. Det huvudsakliga syftet med vår verksamhet är att bidra till en säkrare vardag för alla som bor, arbetar och vistas i Sverige.

Exempel på händelser vi utreder är olyckor och tillbud inom sjöfart, järnväg, luftfart och vanlig vägtrafik. Vi har dessutom kompetens att utreda bränder, ras och farliga utsläpp, samt olyckor och tillbud inom bland annat sjukvård, kärnteknisk verksamhet och gruvdrift.

Ofta är samhällets räddningstjänst aktiva i samband med en olycka eller ett tillbud. I sådana fall ska våra utredningar kunna vara ett underlag för en bedömning av räddningsinsatsen. Om det finns skäl för det ger vi rekommendationer till förbättringar av räddningstjänsten.

När utreder vi?

Vissa händelser ska vi enligt lag utreda. I andra fall gör vi en bedömning av hur allvarlig händelsen var. Det kan handla om att flera personer har blivit allvarligt skadade eller omkommit, om omfattande skador på miljö eller materiel, eller om att vi bedömer att säkerhetsvinsterna av en utredning är stora. I sådana fall kan det finnas skäl för oss att utreda händelsen.

Vilka frågor ska våra utredningar kunna besvara?

I utredningsarbetet vill vi få svar på tre viktiga frågor:

  • Vad hände?
  • Varför hände det?
  • Hur ska liknande händelser kunna undvikas i framtiden?

Svaren innehåller information som är viktig för många. Tillverkaren av ett olycksfordon kan exempelvis få information som kan leda till säkerhetshöjande förändringar av fordonets konstruktion. Ett flygbolag kan få information som visar att vissa rutiner behöver förändras.

Utöver att besvara ovanstående frågor brukar vi också lämna ett antal rekommendationer om säkerhetshöjande insatser. Rekommendationerna kan bland annat rikta sig till andra myndigheter, till företag och till räddningstjänsten.

Här kan du läsa mer om hur vi gör när vi utreder olyckor och tillbud.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024