Gå till innehåll

Vanliga frågor

Här får du svar på några vanliga frågor som vi brukar få till myndigheten.

Varför använder SHK uttrycket "spårbunden trafik" och inte "järnväg"?

SHK utreder inte bara järnvägshändelser utan även olyckor och tillbud vid tunnelbane- eller spårvägsdrift. Begreppet "spårbunden trafik" täcker alla dessa områden.

Var hittar man statistik inom civil luftfart?

Transportstyrelsen för flygsäkerhetsstatistik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var hittar man information och statistik om vägtrafik?

Kontakta Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Transportstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Information finns även på Portalen för transportforskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utreder SHK bil- och motorcykelolyckor?

SHK:s arbete är i ganska liten utsträckning inriktat på vägtrafikolyckor och rör i så fall nästan uteslutande yrkesmässig trafik.

Finns det några krav på att SHK ska utreda händelser utomlands där svenska piloter är inblandade?

Nej, inga sådana krav finns när det gäller civil luftfart. Om däremot flygplanet är svenskregistrerat eller svensktillverkat har SHK rätt att ingå som ackrediterad representant i den utländska utredningen.

Hur får man tag på ESTONIA-rapporten från 1997?

Rapporten finns under "Civil sjöfart/ESTONIA-olyckan 1994".

Varför finns det inga länkar till utredningar om terrordåd och kapningar?

SHK samlar inte in någon information om terrordåd och kapningar, eftersom den typen av händelser inte utreds av SHK.

Hur lång handläggningstid är det på utredningarna?

Enligt gällande regler ska SHK slutföra sina utredningar, om möjligt, inom 12 månader från olyckan eller tillbudet.

Vad heter Statens haverikommission på andra språk?

Det finns ingen officiell översättning av myndighetens namn till andra språk. SHK brukar kallas: Swedish Accident Investigation Authority (engelska), Schwedische Ständige Untersuchungskommission für Grossunfälle (tyska), Commission suédoise d'enquête sur les accidents (franska), Comisión Sueca de Investigación de Accidentes (spanska), Ruotsin onnettomuuksientutkintatoimikunta (finska), Шведская государственная комиссия по расследованию аварийных ситуаций (ryska).

Vad krävs för att bli haveriutredare? Finns det någon haveriutredarutbildning?

Rent allmänt krävs en god grundutbildning och mångårig erfarenhet inom den aktuella branschen, t.ex. som sjökapten, pilot, eller ingenjör med erfarenhet från järnvägsdrift.

Karlstads universitet har två kurser i olycksutredningsmetodik. Det finns också utbildningar i USA och i Storbritannien.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 maj 2024