Händelsedatum:

S-59/18

Brand på biltransportfartyget MIGNON i sydkinesiska sjön

Strax efter middagstid den 4 april gick brandalarmet igång på biltransportfartyget MIGNON. Rök och brand kunde snart konstateras på däck 1. Besättningen beslutade sig för att använda CO2-systemet för att släcka branden. Några timmar senare kunde besättningen konstatera att branden var släckt, men det beslutades att hålla dörrar och spjäll till området stängda ytterligare en tid för att minimera risken för ny antändning. Branden ledde till omfattande skador på lasten på däck 1 och 2 (skador på ca hundra bilar och vissa strukturella skador på däck 1 och 2), men inga personskador.

Ordförande

Helene Arango Magnusson

Utredningsledare

Jörgen Zachau

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 januari 2020