Händelsedatum:

J-7/23

Urspårning med Arlanda Express vid Blackvreten

Sammanfattning

Morgonen den 27 maj 2023 framfördes Arlanda Express tåg 7900 från Stockholm C mot Arlanda flygplats med 67 passagerare ombord. När tåget i 178 km/tim passerade växel 106 på Blackvretens driftplatsdel brast ett svets­förband till växelns rörliga korsningsspets. Korsningsspetsen flyttade sig ur läge under tåget och den andra till fjärde vagnen spårade ur. De urspårade vagnarna följde spåret och studsade över några efterföljande växlar innan det stannade efter cirka 900 meter. En passagerare fick allvarliga skador samtidigt som ska­dorna på infrastruktur och fordon blev omfattande.

Undersökningar visar att svetsförbanden i den drivanslutningsplatta som över­förde kraft från växeldrivet till korsningsspetsen hade bindfel och utmatt­nings­sprickor.

Den direkta orsaken till urspårningen var att den rörliga korsningsspetsen i växel 106 flyttades ur läge när svetsförbandet i drivanslutningsplattan brast till följd av restbrott.

Dynamiska lastfall från passerande hjulaxlar har orsakat utmattningssprickor i drivanslutningsplattans svetsförband, med början i stumsvetsarnas bindfel.

På systemnivå var drivanslutningsplattan inte konstruerad för de lastfall och för­ut­sättningar som förelåg i växel 106, samtidigt som regler och rutiner för säker­hetsbesiktning och underhåll inte var utformade att identifiera och åtgärda brister i drivanslutningsplattans svetsförband.

Säkerhetsrekommendationer

A-Train AB rekommenderas att:

  • Med anledning av tidigare högt slitage, underhåll och skadeutfall i växel 106, följa slitage, underhållsbehov och andra relevanta indikationer för att proaktivt identifiera eventuella brister i syfte att säkerställa trafiksäker funktion i den nya växeln. Vid eventuella oklarheter avseende besiktning och underhåll bör A-Train kontakta tillverkaren för bedömning om och i så fall hur instruktioner och rutiner kan förbättras.

Vossloh Switch Systems AB rekommenderas att:

  • Undersöka om svetsförband i nytillverkade drivanslutningsplattor ska dimen­­­sioneras för dynamiska lastfall i syfte att minimera risken för utmatt­­ningssprickor och brott.

  • Följa upp regler och rutiner för att säkerställa att svetsarbeten uppfyller krav och standarder.

Trafikverket rekommenderas att:

  • Undersöka drivanslutningsplattor med volymetrisk provning i syfte att säkerställa att svetsförbanden uppfyller ställda krav och detektera even­tuella dolda fel i lastbärande svetsar.
  • Se över styrande dokument i syfte att säkerställa att svetsförband i drivanslutnings­plattor till rörliga korsningsspetsar i Trafikverkets infra­struktur kontrolleras i erforderlig omfattning för att minimera riskerna för utmattningssprickor och brott.
  • I samråd med SOS Alarm Sverige AB arbeta fram ett sätt att snabbt kunna positionera en järnvägsolycka. Arbetet bör inriktas på att Trafikverket, i samband med den första informationen om olyckan, ska kunna ta fram och för­medla en position som SOS Alarm och räddningsresurser kan relatera till.


Ordförande

John Ahlberk

Utredningsledare

Mikael Hillbo

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juni 2024