Händelsedatum:

S-127/15

Kollision mellan passagerarfartyget STENA JUTLANDICA och tankfartyget TERNVIND

Passagerarfartyget STENA JUTLANDICA och tankfartyget TERNVIND kolliderade med varandra vid Trubaduren utanför Göteborg den 19 juli 2015. Passagerarfartyget fick omfattande skador och tog in vatten men kunde för egen maskin ta sig till kaj i Göteborg. Tankfartyget fick mindre omfattande skador i fören. Inga personer skadades.

Ordförande

Helene Arango Magnusson

Utredningsledare

Jörgen Zachau

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2018