Gå till innehåll

Begär ut allmän handling

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är skyddade av sekretess.

Vi gör en sekretessprövning innan vi lämnar ut en handling.

Dokument i elektronisk form via e-post är avgiftsfria. Andra beställningar tar vi betalt för med stöd av avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

Kopia av allmän handling tio sidor: 50 kr.
För varje sida därutöver: 2 kr.
Porto, postförskottsavgift, kostnad för bud tillkommer.

Kontakta oss genom att skicka e-post till info@shk.se.

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 maj 2024