Gå till innehåll

Fakturering

Statens haverikommission ser gärna att du skickar e-fakturor till oss och i första hand via PEPPOL-nätverket.

Skicka e-faktura till SHK

Statens haverikommission tar gärna emot e-fakturor, helst via PEPPOL nätverket till PEPPOL id: 0007:2021003260

Läs mer om hur du skickar e-faktura

Betalningsvillkor

Våra betalningsvillkor är 30 dagar.

Betalningspåminnelser

Betalningspåminnelser skickas till:

Statens haverikommission
FE 7755
831 90 Östersund

Lagen om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Från och med 1 april 2019 gäller lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. Det innebär att det vid alla nya upphandlingar kommer vara krav på att fakturorna ska vara elektroniska.

Observera att PDF inte är ett godkänt format för e-faktura.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024