Händelsedatum:

L-96/19

Olycka med flygplanet SE-MES av typen GippsAero GA8 Airvan nära Umeå flygplats den 14 juli 2019

Flygplanet, som skulle användas för att släppa fallskärmshoppare, störtade i närheten av Umeå flygplats. Alla nio ombordvarande omkom vid olyckan.

Statens haverikommission (SHK) har beslutat att utreda olyckan. Faktainsamlingen och den därpå följande analysen kommer sannolikt att pågå under en längre tid. SHK samverkar i utredningen med Transportstyrelsen, den europeiska luftfartssäkerhetsmyndigheten EASA, Australiens haverikommission ATSB och civila luftfartsmyndighet CASA, samt flygplanstillverkaren Mahindra Aerospace.

Se SHK:s film om fallskärmsolyckan i Umeå, extern länk (Vimeo) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

15 juli 2019
Statens haverikommission inledde bl.a. en olycksplatsundersökning under måndagen den 15 juli. Avstämningsmöten hölls då också med företrädare för Polisen och räddningstjänsten.

16 juli 2019
Haverikommissionens arbete med utredningen av flygolyckan fortsatte under tisdagen bl.a. med planering för att kunna transportera vrakdelar bort från olycksplatsen och till SHK:s egna lokaler för fortsatta undersökningar, intervjuer av vittnen och andra relevanta personer. SHK deltog också i ett särskilt informationsmöte för anhöriga till de omkomna.

19 juli 2019
Preliminär information har visat att flygplanet sjönk snabbt från ca 4 000 meters höjd och att den högra vingen, båda horisontella stabilisatorerna och fenan har lossnat från flygplanet i luften. De hittades sedan på olycksplatsen separat från huvudvraket.

23 juli 2019
SHK har lämnat olycksplatsen och vrakdelarna från olyckan har transporterats till SHK:s särskilda undersökningslokaler i Strängnäs. Det fortsatta utredningsarbetet kommer att omfatta bl.a. följande. De olika vrakdelarna ska undersökas närmare, t.ex. med avseende på eventuella sprickbildningar, korrosionsskador m.m. Materialundersökningar kommer att genomföras för att klarlägga om det förekommit något tillverkningsfel, materialutmattning eller annan påverkan som kan bidra till att förklara varför delar av flygplanet bröts sönder i luften. Motorn, tillvarataget bränsleprov och inspelat motorljud ska analyseras. Eventuella data från olika minnesenheter kommer att undersökas och filmer som tillvaratagits från olika privatpersoner kommer att granskas närmare. Intervjuer med vittnen och olika berörda aktörer kommer att gås igenom och vid behov kompletteras. Vikt- och balansberäkningar ska göras och dokumentation rörande planet och fallskärmshoppen granskas. Detsamma gäller radarspår från flygningen och kommunikation med flygledningen.

26 juli 2019

Den australiensiska tillsynsmyndigheten för civil luftfart (CASA) har hävt sitt tillfälliga förbud mot att flyga med den flygplanstyp som var inblandad i flygolyckan i Umeå. Tillsynsmyndigheten har meddelat att den anser att flygplanstypen som sådan är säker att använda. SHK har inte någon roll i processen för att fatta den typen av beslut, utan fortsätter utredningsarbetet för att försöka klarlägga vad som orsakade olyckan med just det här flygplanet. Frågor om CASA:s beslut hänvisas till CASA.

Kontaktperson för media angående SHK:s utredning: avdelningschefen Peter Swaffer

Ordförande

Mikael Karanikas

Utredningsledare

Ola Olsson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 november 2021